Gehoorzame hond 1

De gehoorzame hond 1 is geschikt als vervolgcursus na de puppycursus maar ook voor honden die nog niet veel aan gehoorzaamheid hebben gedaan zoals herplaatste honden of buitenlandse honden. In deze cursus zullen we basiscommando’s verder uitbreiden en werken aan het vertrouwen tussen baas en hond. De volgende oefeningen zullen aan bod komen, zit/af en blijf, hier komen, volgen enz.
Tevens besteden wij nog steeds heel veel aandacht aan de omgang met verschillende materialen en attributen en zullen wij hier elke les gebruik van maken.

Deze cursus is zowel in de vorm van privé lessen te volgen als gezamenlijk in groepsverband te volgen.
Zie het tabblad tarieven voor verdere informatie omtrent deze cursus.
Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Schuiven naar boven