Huisregels


Door met elkaar een aantal spelregels af te spreken, verlopen de lessen het plezierigst en meest efficiënt voor iedereen.

Op en rond het trainingsterrein.

1. Je gedraagt je respectvol tegenover de honden (dus geen geweld, grofheden of het gebruik van hulpmiddelen die daartoe dienen). Je gedraagt je respectvol tegenover medecursisten, instructeurs en bezoekers (dus geen kwetsende opmerkingen, discriminerend of grof taalgebruik).
2. Je hond draagt een gewone halsband of een tuigje.
3. Je hond is gezond. Volwassen honden zijn volledig geënt. Jonge pups vanaf 10 weken zijn bij de cursus al welkom. Voor hen geldt dat ze conform het schema ingeënt zijn (6 – 9 – 12 weken). Een goede bescherming tegen kennelhoest is aan te raden maar niet verplicht. Indien wij twijfelen over de  juiste inenting, kan je gevraagd worden het inentingsboekje van de hond ter inzage mee te nemen. Indien wij twijfelen over de gezondheid van jouw hond, kun je (in het belang van uw hond en die van anderen) uitgesloten worden van deelname aan de les.
4. Is je teef loops, dan dien je dit vooraf te melden. Loopse teven mogen niet tijdens de normale trainingstijden trainen. Dit leidt de reuen te veel af. Je kunt in dat geval het beste zonder hond  naar de les komen kijken zodat je toch thuis kunt oefenen.
5. Je houdt je hond altijd aan de lijn, tenzij de instructeur anders beslist.
6. Je traint alleen met je eigen hond en altijd onder begeleiding van een instructeur. Uiteraard staat de instructeur altijd voor je klaar om onze trainingsmethoden nader toe te lichten of nog eens extra te oefenen samen met je hond. Vraag dus de instructeur om advies in plaats van zelfstandig methoden uit te proberen.
7. Het is verboden het terrein zonder begeleiding van een instructeur te betreden tenzij na toestemming.
8. Het wisselen van geleider gedurende de les is niet toegestaan. Het is in veel gevallen verwarrend voor de hond.
9. Ontlasting van uw hond ruim je direct op.
10. De locatie is alleen toegankelijk tijdens trainingstijden.
11. Je partner, kinderen of belangstellenden zijn uiteraard welkom. Jonge  honden zijn echter snel afgeleid. Vraag daarom aan de bezoekers om rustig aan de zijkant toe te kijken.

In de theorieruimte.
1. Tijdens de theorielessen blijven de honden thuis.
2. Aanwijzingen van de instructeurs over het gebruik van de theorieruimte dienen opgevolgd te worden.
3. Help mee om de theorieruimte netjes te houden.

Rondom het betalen.
1. Betaling dient plaats te vinden voor aanvang van de eerste les van ieder nieuw cursusblok. Dit kan middels overboeking of contant.
2. Als je tussentijds stopt, dan wel om een andere reden niet meer deelneemt aan de cursus, wordt er geen lesgeld gerestitueerd. Je hebt het recht binnen zeven werkdagen je aanmelding zonder opgave van redenen te annuleren. Indien een cursus later dan zeven werkdagen na aanmelding wordt geannuleerd, vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.

Aansprakelijkheid.
Wij doen ons best om het trainen zo leuk, leerzaam en zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Desondanks is deelname aan onze cursussen  geheel voor eigen  risico. Hondenschool WAV is niet aansprakelijk voor schade, diefstal,  verlies, ongevallen, etc., zowel op als buiten het oefenveld.
Dat betekent tevens dat Hondenschool WAV niet aansprakelijk is voor ongevallen met de hond en/of honden onderling. Schade kan nooit verhaald worden op de instructeur en/of Hondenschool WAV.
Door het deelnemen aan de cursus accepteer je deze huisregels / voorwaarden.

Het niet naleven van de huisregels kan in het uiterste geval leiden tot het door Hondenschool WAV eenzijdig beëindigen van de cursus zonder restitutie van het  lesgeld.

Schuiven naar boven